Радиодетали

ЛІСОЗАГОТІВЛІ

Рубки - є одним з найважливіших лісогосподарських заходів, спрямованих на формування високопродуктивних і стійких лісостанів з високими екологічними та захисними функціями. В лісах Луганщини проводяться рубки догляду, санітарні та лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних деревостанів, доглядом за квартальними просіками, створенням протипожежних розривів тощо.   Значні обсяги проведення санітарних рубок передбачаються у насадженнях, що постраждали внаслідок стихійного лиха, з метою приведення їх до належного санітарного стану і підвищення їхньої стійкості та захисних функцій.

Рубки головного користування проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях. В їх основу покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей. Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття. До рубки головного користування призначаються лісові насадження за результатами лісовпорядкування. В лісах Луганської області застосовується суцільний вузько лісосічний спосіб рубки.

Відповідно до існуючих вимог зруби мають бути заліснені у дворічний термін. На лісосіках м’яколистяного господарства відбувається природне поновлення, а у твердолистяному та хвойному господарствах відновлення лісів здійснюється переважно шляхом створення лісових культур.

З метою невиснажливого використання лісових ресурсів встановлено обмеження об'єму щорічно заготовлюваної деревини не більше розрахункової лісосіки. Розрахункова лісосіка для лісогосподарських підприємств Луганської області розрахована базовим лісовпорядкуванням і затверджена наказами Міністерства природи в обсязі 35,8 тис. м3.

Порядок проведення рубок головного користування визначено Правилами рубок головного користування (Наказ Державного комітету лісового господарства України № 364 від 23.12.2009 року).

Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться з метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей. Вони включають: рубки догляду за лісом; санітарні рубки; лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості; рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів; рубки переформування; ландшафтні рубки тощо.

Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться способами, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються для подальшого росту, виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водоймищ, забезпечують поступове відтворення і формування лісів, близьких до природних, постійне підтримання стійкості деревостанів.

Порядок проведення рубок формування і оздоровлення лісів визначено Правилами поліпшення якісного складу лісів (Постанова КМУ №724 від 12.05.2007 року).

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. Рубки догляду можуть бути таких видів: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка. Головними критеріями призначення рубок догляду є вік, повнота насадження та участь у ньому головної породи.

Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану. Освітлення проводяться у лісових насадженнях віком до 10 років з повнотою не менше 0,8.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід. У більшості випадків прочищення проводяться у лісових насадженнях віком від 11 до 20 років з повнотою не менше 0,8.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах). Проріджування проводяться переважно у 21-40 річних лісових насадженнях з повнотою не менше 0,8.

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану. Прохідні рубки проводяться переважно у лісових насадженнях з 41 річного віку та завершуються у 70 років з повнотою не менше 0,8.

Санітарні рубки проводяться з метою оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Санітарні рубки поділяються на вибіркові та суцільні. Вибіркові рубки призначаються у насадженнях вражених шкідниками та хворобами де спостерігається їх послаблення та всихання.

Суцільні санітарні рубки проводяться у разу коли інші санітарно-оздоровчі заходи не можуть оздоровити насадження, а проведення вибіркових санітарних рубок може призвести до зменшення повноти насаджень нижче 0,4.

У 2013 році лісомисливськими підприємствами області  були проведені рубки догляду за лісом на площі 3027 га при плані 2991 або 101,2% до завдання. Заготівля ліквідної деревини від рубок формування і оздоровлення лісів склала 159,5 тис. куб.м. при запланованому об'ємі 148,8 тис. куб.м. Проведений догляд за складом молодняків на площі 994 га, що склало 128,3 % до завдання. (план 775 га, факт 994 га).

Рубки головного користування проведені на площі 124 га або 98,4 % до завдання, зокрема, заготовлено ліквідної деревини - 22,5 тис. куб.м. при плані 23,6 що склало 95,3 % до завдання. 

Основним показником невиснажливості використання лісових ресурсів є відношення середньорічного приросту деревини до обєму лісозаготівель. За останні десять років приростає деревини в 2.5-3 рази більше ніж вирубується, що свідчить про раціональне використання лісу спрямоване на розширене відтворення його запасу.

© При використанні матеріалів посилання на сайт "Луганського ОУЛМГ" обов'язкове

Joomla 2.5