Радиодетали

ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО

ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ


Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантних

посад державної служби

 

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII,Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами), керуючись наказом Держлісагентства України від 08.12.2016 № 532-к, Положенням про Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства,

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

- головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (1 штатна одиниця);

- головний спеціаліст – прес-секретар Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (1 штатна одиниця).

 1. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

- головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (додаток 1);

- головний спеціаліст – прес-секретар Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (додаток 2).

Забезпечити головному спеціалісту з питань управління персоналом Вальковій О.В. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» на офіційному веб-сайті Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства http://luglis.gov.ua/та надіслати відповідну інформаціюдо Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях.

 1. Визначити строк подання документів для участі у конкурсі 15 календарних днів з дня оприлюднення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.
 2. Забезпечити головному спеціалісту з питань управління персоналом Вальковій О.В. - адміністратору проведення конкурсу прийом документів від кандидатів на заміщення вакантних посад протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс на сайті Національного агентства України з питань державної служби.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т.в.о. начальника,                                                                        О.І.ЛАТИНІН

заступник начальника 

           

Додаток 1

до наказу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

24/05/201836-ос

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу лісового та мисливського господарства Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

Загальні умови
Посадові обов’язки

Забезпечує розробку і контроль за використанням виробничих поточних планів з охорони та захисту лісу.

Забезпечує впровадження в практику лісового господарства досягнень науки та передового досвіду з охорони та захисту лісу.

Організовує навчання й підвищення кваліфікації лісової охорони, служби лісозахисту, працівників лісопожежних станцій.

Організовує та контролює розробку мобілізаційно - оперативних планів гасіння лісових пожеж та заходів протипожежного захисту лісових насаджень лісового фонду.

Координує роботу наземної та авіаційної охорони лісів від пожеж.

Контролює додержання правил пожежної безпеки і санітарних правил в лісах, випасу худоби, сінокосіння, санітарного мінімуму в лісах.

Забезпечує контроль за виконанням лісокористувачами заходів з охорони та захисту лісів.

Веде необхідну технічну документацію і звітність з охорони та захисту лісів. Організовує і приймає участь в підготовці наказів, проектів, розпоряджень та інших документів управління.

Аналізує разом з іншими спеціалістами виробничо - господарську діяльність підприємств.

Забезпечує контроль за проходженням справ про лісові пожежі та лісопорушення в правоохоронних органах, управлінні юстиції та виконання винесених рішень про стягнення.

Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства. Не допускає порушень прав і свобод людини та громадянина.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

     Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

Місце, час і дата початку проведення конкурсу

14 червня 2018 о 10.00 годині:

93490, вул. Миру, буд. 86, смт. Сиротине, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (адмінбудівля ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ»)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Валькова Олена Володимирівна,

контактний телефон 0950462194,

lglis@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом «Лісове господарство»
2 Досвід роботи Без вимог до досвіду роботи
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Професійні чи технічні знання знання чинного законодавства України у лісовій галузі та застосування його на практиці
2 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Internet)
3 Особисті якості системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; відповідальність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1

Знання

законодавства

 1. Конституція України,
 2. Закон України: «Про державну службу»,
 3. «Про запобігання корупції».
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції та положення про відділ
 1. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»,
 2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»,  
 3. Лісовий та Земельний кодекси України,
 4. Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, КМУ з питань регулювання лісових відносин
 5. нормативно-правові акти Міністерства аграрної політики, Держлісагентства, місцевого самоврядування щодо регулювання відносин у лісовій сфері,
 6. Правила охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту,
 7. Правила ділового етикету.

Додаток 2

до наказу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

24.05.2018 № 36-ос

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста – прес-секретаря Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

Загальні умови
Посадові обов’язки

Аналіз стану і тенденції розвитку взаємодії із   засобами масової інформації   в контексті відкритості та прозорості діяльності;

попередження виникненню кризових ситуацій у взаємовідносинах «влада - засоби масової інформації»;

внесення пропозицій щодо усу­нення негативних та поглиблення позитивних тенденцій;

організація роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення засобів масової інформації щодо висвіт­лення діяльності управління, проведення моніторин­гу, оприлюднених матеріалів;

забезпечення підготовки і проведення семінарів, нарад за участю керівництва з представниками засобів масової інформації;

узагальнення і запровадження позитивного досвіду взаємодії із за­собами масової інформації;

забезпечення   постійного оновлення інформації   на веб-сайті, зок­рема: оперативно оприлюднювати аналітичні мате­ріали, проекти офіційних документів для широкого обговорення та врахування громадської думки, ін­формацію з актуальних суспільних проблем, відпо­віді на звернення громадян тощо;

забезпечення надання інформаційних матеріалів до Держлісагентства, інформаційних агентств, засобів масової інформації;

готує офіційні прес-реалізи, заяви, аналітичні матеріали з метою висвітлення інформації про діяльність та рішення управління;

проводить акредитацію представників засобів масової інформації на засідання Колегії та виробничі наради управління, а також інші заходи за участю управління;

забезпечення реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

забезпечення отримання кореспонденції, яка надходить на електронну адресу;

надання консультацій запитувачам щодо оформлення та направлення запитів на отримання публічної інформації;

дотримання правил внутрішнього службового розпорядку Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства;

недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

     Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

Місце, час і дата початку проведення конкурсу

14 червня 2018 о 10.00 годині:

93490, вул. Миру, буд. 86, смт. Сиротине, м. Сєвєродонецьк, Луганська область (адмінбудівля ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ»)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Валькова Олена Володимирівна,

контактний телефон 0950462194,

lglis@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Професійні чи технічні знання знання чинного законодавства та застосування його на практиці
2 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MSOffice, Internet, електронна пошта, робота з веб-сайтами)
3 Особисті якості системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; відповідальність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1

Знання

законодавства

 1. Конституція України,
 2. Закон України «Про державну службу»,
 3. Закон України «Про запобігання корупції».
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції та положення про відділ
 1. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»,
 2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»,  
 3. Закон України «Про інформацію»,
 4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,
 5. Закон України «Про інформаційні агентства»,
 6. Закон України «Про звернення громадян»,
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації»,
 8. інструкції з діловодства,
 9. Правила охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту,
 10. Правила ділового етикету.

                                                                                                                       

© При використанні матеріалів посилання на сайт "Луганського ОУЛМГ" обов'язкове

Joomla 2.5